Streektaaldictee 1 (2007)

HET OOST-GELDERS STREEKTAALDICTEE 2007
THEMA: COMMUNICATIE

LIEMERS

1. Wie vijfentwinteg jaor geleje gezeid had dat de tillefoon/telefoon
de langste tied gehad had, zol veur gek zien verklaord.

2. Toch is ’t heel goed meugelek dat, lao we/laowwe zegge,
aover vijf jaor wi-j veur de computer gaon zitte, disse deur
een stemscan geliek met de webcam aonzette,
twee adresse van de beste kammeräöj aonklikke en ien een poep
en een scheet met z’n drieë, een brune paoter naeve een toe:t/toet
chips, ien een virtuele kroeg käövele aover die goeie olde tied.

3. Toen hieng der een bakkeliete tillefoon/telefoon aon de muur en
gi-j mos met een draejschief/draejschie:f een nummer kie:ze/kieze.

ACHTERHOEKS

1. De verbinding was een draod dén via tillefoonpäöle/telefoonpäöle
van huus naor huus leep.

2. As ’t ’s winters egiezeld/egie:zeld had, hingen de dräöde zo slok da’j
ze haost konnen/kónnen anraken.

3. Trui, onze/ónze buurvrouw, had nog gin tillefoon/telefoon.

4. As den dokter langs most/móst kommen umdat grootmoeder
piene/pie:ne in ’t lief had, gaf ze altied een dubbeltjen,
al had ze doornao ok/ók nog met de köster, de schoester en de
baovenmeister ebeld.

5. Ach, al die olde mensen zollen zich in eur graf ummedraejen
at ze wisten wat de toekomst nog zol brengen.

9e Streektaaldictee groot succes

Het negende Streektaaldictee zit erop. De winnaar van het dictee (1e plaats) werd Henk Giezen uit Zevenaar met 8 fouten.

Op de tweede plaats is geëindigd: Gerda ter Maot uit Aalten met 9 fouten. Derde werd – Eddy Geurtsen uit Hengelo met 12 fouten.
Bij de categorie ‘Olde winnaars’ werd de eerste plaats gedeeld met 3 personen: Annie Westerveld, Antoon Driessen en Gerard Bomers. Alle drie hadden slechts 6 fouten.

De complete dicteetekst:

(Liemers gedeelte 126 woorden)

Migratie, een/‘n woord veur vremp volk dat ons land binnekump. Hoe arg is dah? Wördt het/‘t slimmer met minse van wied weg?

D’r/der bunt luj die kats geëxtramierd rondtoete dat het/‘t de verkeerde kant op geet. Ze zint schuvereg en zitte de ganse dag in de zörg aover wat zol könne passiere.

Ien het/’t verleje zien d’r/der allerlei minse van butenaf nor hier gekomme. Zo kwame aerbeiers uut de Betuwe nor het/’t Gelders Eiland um daor op de steenaoves te waerke.

En ien Ulft kwame veul Spanjaarde terech um ien de iezergieteri-j aon de slag te gaon.
Ze zien allemaol hier gebleve. En het het/’t onze eigeheid veranderd?

Och minselief, het/‘t het gin bukske aan a’j bedenk dah wi-j Achterhoekse en Liemerse ok verschille.

(Achterhoeks gedeelte 127 woorden)

As een/’n Achterhooksen grofva het/’t verrabbezakte fietsrad van het/’t nösdölleken van zien zönne mot repareren, dan krig dén eerst een/’n praek aover moeilek dit en dat. Maor ’s aoves steet de fietse wel blinkend kloor, met ok nog ’s een/’n ni-j achterlech en ni-je fietsentesse.

Een/’n Liemerse ’grutvaoder’ vrug zien kleinzönne binnen veur een/’n köpken thee en belaoft ‘m dat hie de fietse zal maken. Nao twee waeken steet ’t /het keurken nog altied tegen ene van de pöste van de karloze.

Een/’n vraog: Wat is alderbastend slim? Da’s ‘n pier in een glas bier. Dus lao’w het/’t nemmen zoas/zo as ’t is. Smiet gin bakkeien deur de ruten. Waes ni-jsgiereg naor de ander. Dan kom ie d’r/der raps achter dat vrömd feitelek butengewoon de mäöjte weerd is.

===
 

Berd Westerveld (3 fouten) beste van oud-winnaars in 2015

Berd Westerveld uit Sinderen is met slechts drie fouten de beste deelnemer van het Oost-Gelders Streektaaldictee 2015. Omdat hij het dictee eerder won, streed hij mee in een aparte categorie: oud-winnaars. De tweede plaats van de oud-winnaars is een ex equo. Verder lezen Berd Westerveld (3 fouten) beste van oud-winnaars in 2015