Streektaaldictee 6 (2013) ’Uut mien kinderjaoren (A) – ‘Uut mien kienderjaore (L)’

HET OOST- GELDERS STREEKTAALDICTEE 2013

Thema: ’Uut mien kinderjaoren (A) – ‘Uut mien kienderjaore (L)’

Liemers

1. Ik ziej op ’n/een boerderi-j gebore en daor is gin dag ’t eigeste.

2. ‘s Maerges zie’j al beni-jd wat der/d’r die dag geet gebeure.

3. Het Olga al ’n/een kelfke gekrege?

4. Zo’k met Bernd metgaon sukerruve met de stutkar nor de kuul ri-je?

5. Wit je, ik zal toch ers ’t/het knienehok mar ’s uutmiste en medeen

6. kieke/kie:ke of de muus/muu:s on de weit gezaete hemme.

7. Hè/heh, hos vergaete dat ’t/het vandaag mien burt is de beeste te waetere.

8. Opschiete/opschie:te man, drek mo’j ok nog bodschappe doen/doe:n ien ’t daerp.

9. “Zeg mien jungske, got gi-j ’s efkes nor Haent van Majje van Miet
’n/een kenneke petrollie haole en blief niet bi-j ow kammeräöj hange,
want aanders krieg ik de aetesoep vur straks niet klaor.“

Achterhoeks

1. Vandage lekker gin schole.

2. Veurege waeke he’k van de meister nog ‘n/een tik met de maetlatte
op de knokkels ekregen.

3. Door kump de uutdrukking: “’m gemaeten kriegen” vandan.

4. Pappa zei da’k ’t der/d’r wel naor emaakt zol hebben.

5. Maor ’t/het allermooiste van de schole bunt de spöllekes op ’t schoolplein.

6. Paoldraejen, piepverstoppen, töllekes laoten draejen met de zwöppe.

7. En: bok, bok/bók, bók, hoevölle heurne? Wie kent dat nog?

8. “Mamma, door kump den scheresliep an. Hebbe wi-j nog wat te sliepen?

9. “Door waog ik ’t kniepmes van pappa en miene goeie schere niet an.

10. Hie zal wel weer iets te aeten willen hebben.

11. Ik geef ‘m wel ‘n/een stuksken boekriemspek met.

12. Gao now maor gauw, dan maak ik veur ow griesmaelpudding met bessensause.”

13. Wat ’n/een tied, de mooiste tied van mien laeven.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *