Streektaaldictee 1 (2007)

HET OOST-GELDERS STREEKTAALDICTEE 2007
THEMA: COMMUNICATIE

LIEMERS

1. Wie vijfentwinteg jaor geleje gezeid had dat de tillefoon/telefoon
de langste tied gehad had, zol veur gek zien verklaord.

2. Toch is ’t heel goed meugelek dat, lao we/laowwe zegge,
aover vijf jaor wi-j veur de computer gaon zitte, disse deur
een stemscan geliek met de webcam aonzette,
twee adresse van de beste kammeräöj aonklikke en ien een poep
en een scheet met z’n drieë, een brune paoter naeve een toe:t/toet
chips, ien een virtuele kroeg käövele aover die goeie olde tied.

3. Toen hieng der een bakkeliete tillefoon/telefoon aon de muur en
gi-j mos met een draejschief/draejschie:f een nummer kie:ze/kieze.

ACHTERHOEKS

1. De verbinding was een draod dén via tillefoonpäöle/telefoonpäöle
van huus naor huus leep.

2. As ’t ’s winters egiezeld/egie:zeld had, hingen de dräöde zo slok da’j
ze haost konnen/kónnen anraken.

3. Trui, onze/ónze buurvrouw, had nog gin tillefoon/telefoon.

4. As den dokter langs most/móst kommen umdat grootmoeder
piene/pie:ne in ’t lief had, gaf ze altied een dubbeltjen,
al had ze doornao ok/ók nog met de köster, de schoester en de
baovenmeister ebeld.

5. Ach, al die olde mensen zollen zich in eur graf ummedraejen
at ze wisten wat de toekomst nog zol brengen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *