Complete dicteetekst 2021

Het weer/‘t Weer

(Nedersaksisch)

1       De leu maakt zich vake slim drok ovver het/’t weer.

2       As ze vrogger oet bedde kwammen, kekken ze dreks naor boeten um te      vernemmen hoo de loch der/d’r bie ston.

3       De dag deur waren der/d’r völle dinger woor ie an konnen zeen wat veur     weer het/’t zol worden.

4       As in Eibargen varkens met streukes in de bek lepen, wissen ze dat der/d’r ander weer kwam.

5       In Nee kwam der/d’r raegen as dee broene slakken een/’n bölleken zand     op de stat hadden.

6       Vandage an de dag hebt ze Buienradar op ‘t/het kuierdeusken of ze luustert         naor Gerrit Vossers. Maor raegen blif raegen.

7       Dat könt dröppels wezzen of slatermot, maor ok bujjen, rowgiezel,     jachsnee of een/’n hagelschoer.

8       En kiek oet as der/d’r een/’n schip met zoere appels ankump!

(Kleverlands)

1       Waer kan heit, bräöjend, ziemeleg, mooi vies, kwaggeleg en nog völ meer   zin. Wat höldt dat in?

2       Bu’j kletsnat van een/’n buj, dan kö’j verkeld rake.

3       Gao’j van de hets kats lankuut, hol ow dan gebraoje.

4       Bouwe de Laothumse muus neste baove in de roggegarve, dan krie’j

         hoogwater.

5       Koerke Groessese koerkduve, dan gif het/’t raege.

6       En as die nattegheid nie kump, kö’j altied nog zegge: “Het is/’t Is wiejerop gevalle.”  Of bu’j dan een/’n piezewiet?

7       Waer kan het/‘t nooit iedereen naor het/‘t zin make.

8       Dat is maor goed ok, want anders hadde luj nog een/’n reje um mekaar in de       echterboks te gaon hange.

9       Nee, wi-j laote het/’t waer niet aover aan steggelaars, want die bunt krek as        wolke.

10     Zint ze weg, dan gif ‘t/het een/’n prachtige dag.

Streektaaldictee 10

 Het Oost-Gelders Streektaaldictee – jubileumeditie 10 – 2017

’VERMAAK’

Liemers

1

Vad zei tege mien: ”Kom, ik zal ow iets moois laote zien!”

 

2

Ik riek in de foerie en kreeg  ’t/het gevuul da’k wier metgenomme naor iets butegewoons, dat mien waereld kats op de kop zol zette.

 

3

Bis dan kende ik allenig de gezellige gäöt, dich bi-j Moed/moed

 

4

Op de feestwei liete kaerels vlagge klappere.

 

5

Muzikante blieze muziek rech de loch in.

 

6

Ik zag mansluj met oranje sjarpe aover de buuk en ’n/een man met kettings vol zilver.

 

7

”Daor he’j de koning”, riepe blage. ”Hi-j het de höltere vogel d’r /der af geschaote.”

 

8

’n Mins/Een mins met de meiste lintjes trad naor veure. ”Miene here en daams”, galmde hi-j, ”lang laeve ’t/het vermaak, de kermis is ge-aopend!”

 

 

Achterhoeks

 

1

Karmse; ’t/het is nit ’t/het enegste vermaak in onze streek.

 

 

2

Ok met Carnaval, met koneginnefeesten, septemberfeesten, schuttersballen, blomencorso’s en op braoderieën verdeffedere wi-j ons däöneg. Elk joor.

 

3

In de zaal spölt de spölleman op ’t/het jankholt de veleta ”Kinderbieslag holadiejee”.

 

4

De knöpkessteule gaot an de kante veur ’n/een dufteg daldejen.

 

5

Goechelende deerns danst met dellenhanen van keerls.

 

6

An de teek staot de eumkes te preuven. In wat staenn brandt paosvuren.

 

7

Hier en door loopt onze kinder de huze langs met Vasselaovend, Palmpaosen of Sinter-Marten um te baedeln.

 

8

Met ’n/een foekepot, ’n/een palmpaosstok, ’n/een lampion of ’n/een sukerruuf.

 

9

’t Bunt/Het bunt olde gewoontes woor, nao tien joor, ’t/het Oost-Gelderse streektaaldictee ’t/het nösdölleke van is.

 

—-

Streektaaldictee 7 (2014) ‘De tijd gaat voorbij’

HET OOST- GELDERS STREEKTAALDICTEE 2014

Thema: ’De tijd gaat voorbij’

LIEMERS

1. Wi-j zien allemol anders van aord en iedereen het zien of hur persoonleke laevesloop.

2. Daor ku’j aover klasseniere, prakkeziere,
filesefere en meditere, naodinke en rikraoje.

3. Alles wa’j op die manier bedoch het, ku’j mooi opschrieve ien ’t Oost-Gelderse plat.

4. Zoveul is zeker: de tied git allejekes vlug vurbi-j.

5. Zo bu’j peuter, kleuter en opschötteling; zo he’j Abraham gezien en zette ze ow ’n/een Sara ien den hof; en zo zit je met laeftiedsgenote te rummikuppe ien ’t verzörgingshuus.

6. Veul jonges beginne hun laeve as mietzakke,
as ondeugende labese of as snotblage en ze eindige oplets as
’n dölleperd, ’n slapjanus of ’n dreuge Tinus.

ACHTERHOEKS

1. Bie vrouwleu is ’t soms net andersumme.

2. D’r/Der bunt d’r dee opgreujt as een bleu, meeps deerntjen
en uutscheidt as ’n fikse vaege dee de bokse an hef.

3. Bewaegen doo’j zolange a’j laeft.

4. Binnen de kortste keren kroep ie deur alle heuke van de kamer.

5. En veurda’j ’t wet, loop ie as ’n kiefte.

6. Ie stiefelt met grote passen deur ’t laeven.

7. At de bene neet meer wilt?
Dan gebruuk ie de rollator oftewel ’t geiselkeurken.

8. Jao, de tied geet snel, gebruukt ’m wel.

9. Door hoof ie neet sikkeneureg aover te doon of saggerijneg
van te worden, want dat helpt toch neet.

10. Treust oe, ’t gaon en kommen van de seizoenen gif zekerheid.

11. Op d’n eenentwintegsten september begunt de harfst en margen, 21 meert, begunt de lente.

Eerlek woor!

Streektaaldictee 6 (2013) ’Uut mien kinderjaoren (A) – ‘Uut mien kienderjaore (L)’

HET OOST- GELDERS STREEKTAALDICTEE 2013

Thema: ’Uut mien kinderjaoren (A) – ‘Uut mien kienderjaore (L)’

Liemers

1. Ik ziej op ’n/een boerderi-j gebore en daor is gin dag ’t eigeste.

2. ‘s Maerges zie’j al beni-jd wat der/d’r die dag geet gebeure.

3. Het Olga al ’n/een kelfke gekrege?

4. Zo’k met Bernd metgaon sukerruve met de stutkar nor de kuul ri-je?

5. Wit je, ik zal toch ers ’t/het knienehok mar ’s uutmiste en medeen

6. kieke/kie:ke of de muus/muu:s on de weit gezaete hemme.

7. Hè/heh, hos vergaete dat ’t/het vandaag mien burt is de beeste te waetere.

8. Opschiete/opschie:te man, drek mo’j ok nog bodschappe doen/doe:n ien ’t daerp.

9. “Zeg mien jungske, got gi-j ’s efkes nor Haent van Majje van Miet
’n/een kenneke petrollie haole en blief niet bi-j ow kammeräöj hange,
want aanders krieg ik de aetesoep vur straks niet klaor.“

Achterhoeks

1. Vandage lekker gin schole.

2. Veurege waeke he’k van de meister nog ‘n/een tik met de maetlatte
op de knokkels ekregen.

3. Door kump de uutdrukking: “’m gemaeten kriegen” vandan.

4. Pappa zei da’k ’t der/d’r wel naor emaakt zol hebben.

5. Maor ’t/het allermooiste van de schole bunt de spöllekes op ’t schoolplein.

6. Paoldraejen, piepverstoppen, töllekes laoten draejen met de zwöppe.

7. En: bok, bok/bók, bók, hoevölle heurne? Wie kent dat nog?

8. “Mamma, door kump den scheresliep an. Hebbe wi-j nog wat te sliepen?

9. “Door waog ik ’t kniepmes van pappa en miene goeie schere niet an.

10. Hie zal wel weer iets te aeten willen hebben.

11. Ik geef ‘m wel ‘n/een stuksken boekriemspek met.

12. Gao now maor gauw, dan maak ik veur ow griesmaelpudding met bessensause.”

13. Wat ’n/een tied, de mooiste tied van mien laeven.

 

Streektaaldictee 5 (2012) ‘Wat veurbi-j geet en wat blif´

Het Oost- Gelders streektaaldictee 2012

Thema: ´Wat veurbi-j geet en wat blif´

Liemers

1. Zegge en schrieve wi-j nao vijf jaor alles nog ’t eigeste?
Mien duch van niet.

2. In een laevende taol worde ni-je woorde gebore,
gräöje op, worde kwansuus ni-jerwets.

3. Mar ze staerve ok weer uut; op brullefte söttere de vrollie niet meer
van de tuttepap en ’t mietboek lig vergaete onder ’t rietendak.

4. Met veul uutdrukkinge en gezegdes geet ’t net zo.
Hur gi-j nog wel ’s van: met den eigeste bräöj aovergaote zien
of d’r een tusse de röppels uuttrekke?

5. De tied achterhilt zukke woorde en gezegdes.
Geet onze taol now naor de masjan?
Dah zo’k niet dinke: taol is altied in bewaeging en zo taej as een laere lap.

Achterhoeks

6. Net as de streektaal bunt ok sommege gewoontes en gebruken in bewaeging.
Wie geet d’r tegenswoordeg nog met den krommen arm hen kraomschudden?
En wet i-jluu ’t verschil nog tussen den näösten naober en den noodnaober?

7. Feesteleke gebruken holdt stand met name as d’r wat te halen völt.
Veural as ons doorbi-j ’n alcoholisch drankjen wödt epresentierd.
Een Meter Grolsch, ‘n snepsken, ‘n Twents höfken, ’n advekäötjen:
wi-j zölt d’r niet in spi-jen.

8. Religieuze feesten hebt ’t eeuwege laeven, zo lik ’t wel.
Karsmissen, Paosen, Pinkstern, die verandert nauweleks.
Wi-j hebt d’r zelfs een ni-j feest bi-j en dat is ’t Sukerfeest.

9. Tegenswoordeg wördt alles maor an-egreppen um ‘n feestjen te
bouwen. Zelfs ’t viefjoreg bestaon van ons streektaaldictee!
‘t Mot toch niet gekker wodden!

Streektaaldictee 4 (2011) Dicteeperikelen

HET OOST-GELDERS STREEKTAALDICTEE 2011
Thema: ´Dicteeperikelen´

Liemers

1. Daor zit ik dan, ze zeie da’k goed mos luustere en röstig blieve,
mar hoe mo’k ien himmelsnaam pölje schrieve?

2. Ik kan mien goed redde met plat praote,
mar ha’k ‘t/het schrieve niet baeter könne laote?

3. Want a’k prot, hoef ik mien de kop niet te braeke
aover ‘t/het gebruuk van ae of ea ien waeke.

4. Now zit ik dan ien Hummelo aon ‘t/het dictee,
en ik vraog mien af: “schrief ik luzebos now met één u of met twee?”.

5. Ok hadde ze ‘t/het aover “schräöjers”, het gi-j daor ooit van geheurd?
mar goed, a’k now nie win, zie’k volgend jaor wel aon de beurt.

Achterhoeks

1. ‘t/Het Liemers op papier te kriegen kostten mien al meujte zat,
en now gaot ze wieter in ‘t/het Achterhooks plat.

2. Hier praot ze toch heel anders, maor ’t/het klunk mien vrendelek
in de oorne, da’s ‘t/het verschil, of i-j an den enen, of an den andern
kante van den Olden Iessel bunt geboorne.

3. Wi-j hebt ‘t/het ok aover miegampen, maor ze neumt ze ok wel empen,
en fiegelieren, pieneköttel en gladdekkel, hoo könt ze ‘t/het bedenken.

4. ‘t/Het is niet gemakkelek, ‘t/het is ‘n/een dictee met moeileke weurde,
wat is ‘n/een gaffeltange? Wat is verinnewieren en hoe schrief ik naoszak,
toch maak ik mien niet bange.

5. ‘t/Het is af-elopen en ‘t/het zal mien ’s beniejen hoe ik ‘t/het der/d’r heb
af-ebracht, maor ik hebbe der/d’r wille met ehad, ‘k hoppe da’k volgend
joor weer metdoen mag.

Streektaaldictee 3 (2010) Gemeentelijke herindeling

HET OOST-GELDERS STREEKTAALDICTEE 2010
Thema: gemeentelijke herindeling

Achterhoeks

1. Endelek, nao eeuwenlange nao-iever, hebt Hengel en Zellem/Zelhem
’n/een paar klumpkes uut één en dezelfde peppel ekregen.

2. Ok tussen Dinxper en Aalten, Baek en Diem en heel völle andere
plaetskes in onze streek hebt ze de grenspäöle op de mothoop egooid.

3. Zelfs Grolle en Lechtenvoorde, van oldsheer toch al neet de beste
kammeräö, doot noe samen met één gemeentehuus.

4. Zoas/zo as de boern de kleine potstal vrogger ummetoesen veur ’n/een
grote loopstal, zo bunt de gemeentes noe ok egreujd.

5. Want groter is better, zo wordt/wodt der/d’r ezeg.

6. Der/d’r blieft natuurlek altied leu dee neet geleuft in de veuruutgang.

7. Dee zekt dat ’t vrogger zo slech neet was,
woorumme neet alles laoten zoas/zo as ’t is?

Liemers

1. Mor lo’w toch wiezer zien, wi-j maole ons mael toch ok niet mer
met zo’n olde meule en vur den haerd staeke wi-j gin törf mer ien ’t veen.

2. Nee, ’t wier tied dat der/d’r andere pöt op ’t vuur kwame.

3. Panele op ’t dak zörge vur ons heite waoter en ’n ri-j windmeules
geve ons dan elektrisch lich en naor ’n/een plaots vur ‘n/een biogasfabriek
wördt/wödt nog gezoch.

4. Gemeinteleke herindeiling dus, ’t was nodig, mar now motte wi-j vanuut
Paandere nor Lobiet/Lobieth en vanuut Warnsveld nor Zutphe/Zutfe vur
verlenging van ons ri-jbewies.

5. En as der/d’r ‘n/een ni-j gemeintehuus gebouwd mot worre,
he’j ’t/het schaop aon ’t/het schiete.

6. De gemeintegrenze van vroeger zien allenig nog op olde kaorte te zien/zie:n.

7. Wi-j zulle der/d’r toch wel gerös op kunne zien dat onze Achterhoek
en Liemers blieve bestaon?

Streektaaldictee 2 (2009) ‘Weerzien’

HET OOST-GELDERS STREEKTAALDICTEE 2009
Thema: ’Weerzien’

Een dialoog tussen Doortjen uut de Achterhoek en Haent uut de Liemers

(De moeilijkheid is dat er om en om in het Achterhoeks of het Liemers geschreven moet worden)

D:​Zeg, kö’j neet een/’n betjen uutkieken?
Ie zollen mie jao haoste van de bene riejen, dat zo’j.

H: ​Wel he’k van mien laeve. Zie gi-j dat Dorreke?
Woon gi-j tegeswoordeg in Dörrekem?

D:​A’j alles ehad hebt, krie’j dat ok nog:
Hent uut Zaevender op de racefietse!

H:​Woon gi-j niet meer in ’t Zuwwent?
Daor wa’j vanuut Reurle toch haergegaon?

D:​Al een/’n paar joor neet meer.
Ie hebt trouwens een/’n slim rooien kop.
Hebt ze oe achternao-ezetten?

H: ​Ik mos wel flink knaeje aover de diekes haer,
mar dan geet der teminste ’n paor kilo af.
Mo’j ok doen/doe:n.

D: ​Dan he’j zeker op ’t Gelders Eiland efietst.
Door he’j altied de wind veur.

H: ​Kiek ‘s. Gin buuk of blaos mer en van de wiend
waeje ow de zörg uut de kop.

D: ​A’k der/d’r allene al an denke, word/wod ik al meu.
Ik bunne tevraene met mien mäötjen 48 en Nol ok.

H: ​Die van mien zeit:
As der nog ’n paor kilo afgeet, waej gi-j nog van de fiets
af en mo’k ow ien bed met beie aerms vasholde.

D: ​En dat zol ie slim vinden: zo ken ik oe weer.
Kom, lao’w argens wat gaon drinken, dan kö’w door wieter praoten.

H: ​Nim gi-j mar ’n advocäötje, nim ik ’n slabbere-bartje.
Ik het mien laeve gebaeterd.

D: ​Iej spojjen der vrogger anders ok neet in.

H: ​Ja dat ware nog ’s tije.
Toen ik nog veur mien eige pötje zörgde,
ha’k nog wat te zegge, marre/mar eh

D: ​Wacht, wie gaot eers argens zitten.
Ie hebt mie niejsgiereg emaakt.

Streektaaldictee 1 (2007)

HET OOST-GELDERS STREEKTAALDICTEE 2007
THEMA: COMMUNICATIE

LIEMERS

1. Wie vijfentwinteg jaor geleje gezeid had dat de tillefoon/telefoon
de langste tied gehad had, zol veur gek zien verklaord.

2. Toch is ’t heel goed meugelek dat, lao we/laowwe zegge,
aover vijf jaor wi-j veur de computer gaon zitte, disse deur
een stemscan geliek met de webcam aonzette,
twee adresse van de beste kammeräöj aonklikke en ien een poep
en een scheet met z’n drieë, een brune paoter naeve een toe:t/toet
chips, ien een virtuele kroeg käövele aover die goeie olde tied.

3. Toen hieng der een bakkeliete tillefoon/telefoon aon de muur en
gi-j mos met een draejschief/draejschie:f een nummer kie:ze/kieze.

ACHTERHOEKS

1. De verbinding was een draod dén via tillefoonpäöle/telefoonpäöle
van huus naor huus leep.

2. As ’t ’s winters egiezeld/egie:zeld had, hingen de dräöde zo slok da’j
ze haost konnen/kónnen anraken.

3. Trui, onze/ónze buurvrouw, had nog gin tillefoon/telefoon.

4. As den dokter langs most/móst kommen umdat grootmoeder
piene/pie:ne in ’t lief had, gaf ze altied een dubbeltjen,
al had ze doornao ok/ók nog met de köster, de schoester en de
baovenmeister ebeld.

5. Ach, al die olde mensen zollen zich in eur graf ummedraejen
at ze wisten wat de toekomst nog zol brengen.